MENU zavřít
Prosincová akce: "Náš zákazník"

Prosincová akce: „Náš zákazník“

Po celý prosinec provádíme kontrolu a servis námi namontovaného plynového zařízení za zvýhodněnou cenu.

Přehled povinností vlastníka plynového zařízení

U plynového zařízení se provádí, podle platných předpisů a podle subjektu provozovatele (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba), v průběhu provozu následující úkony:

  1. Kontroly 1x ročně podle vyhl. č. 85/1978 Sb. – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
  2. Revize 1x za 3 roky podle vyhl. č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
  3. Servis ve lhůtách stanovených výrobcem spotřebiče v Návodu pro instalaci a užívání – (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
  4. Úkony podle čl. 7.2 TPG 704 01 stanovené v Pokynech pro provoz, kontroly a revize – (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
  5. Úkony stanovené v návodu pro instalaci a užívání plynového spotřebiče dodané s výrobkem podle NV č. 22/2003 Sb. – (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)

Napište nám a domluvte si kontrolu či servis vašeho plynového zařízení ještě dnes!


zpět na všechny články