MENU zavřít

Dotace z EU

Pro podporu úspor energií, odpadů, ekologie, ochrany přírody pro firmy, církve, obce a občany. Finanční možnosti od 45 % do 100 % z celkových nákladů.

1.

Podnikatelé

(max. střední podnikatelé)

Úspory energií v podnikatelských objektech (nově zateplení objektu, nová střecha s FVE, FVE s akumulací, zelená ekologická střecha, nová okna a dveře, nové rozvody všech médií, nový zdroj tepla OZE, kogenerační jednotka, větrná elektrárna, zachytávání dešťové vody, jezírka a rybníčky aj. ekologické a úsporné projekty) aj. ekologické projekty.

Podpora z EU od 45 % do 80 % – s lepšími podmínkami od 12/2023

Mám zájem o dotaci pro podnikatele

2.

Církve, obce a zapsané spolky

(obce a menší města do 2 000 obyvatel)

  1. Komplexní úspory energií v objektech občanské vybavenosti (zateplení objektu, nová střecha s FVE i krytinou, zelená ekologická střecha, nová okna a dveře, nové rozvody médií, nový zdroj tepla OZE, zachytávání dešťové vody, jezírka a rybníčky aj. ekologické a úsporné projekty)
  2. Na objekty občanské vybavenosti – instalace tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, kogeneračních jednotek a FVE s akumulací.
  3. FVE s akumulací i bez akumulace – komunitní energetika za pouhých 75 % příspěvku z EU
  4. Odpadové hospodářství – od 1.11. kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy
  5. Komunitní kompostárny
  6. Kanalizace a vodovody
Mám zájem o dotaci

3.

Rodinné domy

Nově od září se spouští program s mnohem lepšími podmínkami než současné dosluhující – komplexní úspory i jednotlivá opatření.

Mám zájem o dotaci pro rodinné domy

4.

Bytové domy

Komplexní i dílčí úspory, nově sdílená FVE pro komunitní spotřebu v objektu i komerční prodej. Dotace pro bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, fyzických a právnických osob, obcí, krajů, příspěvkových organizací, veřejné správy, škol, nadací a dalších subjektů.

Mám zájem o dotaci pro bytové domy

5.

Komunitní energetika

Komunitní energetika je systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Komunitní obnovitelné zdroje fungují na zcela odlišném principu než běžné elektrárny vedené komerčními firmami.

Mám zájem o dotaci