Dotační programy

Program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Nová zelená úsporám

Získejte dotační příspěvek minimálně 75 % způsobilých výdajů při výměně kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za

Kdo může požádat o dotaci?

Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (tedy kotle 1. nebo 2. emisní třídy).

Ukončení příjmu žádostí o kotlíkové dotace

Dne 16.10. 2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10.000 a příjem žádostí byl tímto ukončenFinanční prostředky jsou již vyčerpány.

Vyčerpání alokace kotlíkových dotací

Finanční rostředky, které má Moravskoslezský kraj k dispozici pro druhé kolo kotlíkových dotací, jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány. Pokryty budou žádosti do čísla 2/08872. Žádosti, které nebudou moci být uspokojeny nyní, budou zařazeny do zásobníku, a dojde-li v průběhu období určeného pro realizaci druhého kola kotlíkových dotací k průběžnému uvolňování finančních prostředků (odstoupení schválených žadatelů od realizace, úspora v důsledku nižších skutečných nákladů výměn oproti předpokladu), budou postupně oslovováni další žadatelé ze zásobníku. Výhledově tedy lze očekávat, že uspokojeni budou i další žadatelé, jejich počet však v tuto chvíli nelze odhadnout.

Státní fond životního prostředí ČR
Nová Zelená úsporám

Celorepublikový dotační program na výměnu nevyhovujících kotlů pro rodinné domy za moderní způsoby vytápění. Celkové evropské dotační prostředky 9 miliard korun z OPŽP budou pro občany přístupné v letech 2016 – 2020.

Kontaktujte nás

Zbývá jen krůček k lepšímu bydlení…
Ozvěte se, vše vyřídíme za vás.